Het opvoeden van een kind wordt vaak beschouwd als één van de meest zalige en dankbare, maar ook als één van de meest stressvolle en uitdagende ondernemingen in het leven. 

Hoewel het opvoeden van een kind voor iedere ouder uitdagingen met zich meebrengt, worden ouders van kinderen met complexe zorgnoden extra uitgedaagd in hun ouderschap. Naast de eigenheid van hun kind (bv. persoonlijkheid), dienen deze ouders zich ook op de specifieke (zorg)noden van het kind af te stemmen. Ons onderzoeksteam heeft als doel om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen met en zonder complexe zorgnoden beter te begrijpen. Via dit onderzoek willen wij belangrijke lessen trekken om het welzijn bij ouders te verbeteren en de ontwikkeling bij kinderen met complexe zorgnoden te ondersteunen. 


Dit onderzoek focust op twee belangrijke vragen: 

  • Hoe beleven ouders het ouderschap van een kind met of zonder complexe zorgnoden?
  • Hoe ontwikkelen kinderen met en zonder complexe zorgnoden en hoe kunnen we verschillen tussen deze kinderen verklaren?

Het bieden van antwoorden op deze vragen is niet enkel belangrijk voor de wetenschappelijke kennisontwikkeling, maar ook voor de hedendaagse praktijk:

Ten eerste, door te focussen op de opvoedingsbeleving bij ouders van kinderen met en zonder complexe zorgnoden, zal dit onderzoek belangrijke inzichten bieden in de beschermende en risicofactoren die het welzijn van deze ouders en het gezin beïnvloeden.

Ten tweede zal dit onderzoek de kennis verbreden over de factoren die de ontwikkeling van het kind met of zonder complexe zorgnoden mee bepalen, waardoor we het functioneren van een kind met of zonder complexe zorgnoden beter kunnen begrijpen.

Binnen dit onderzoek wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen bij het opvoeden, de ontwikkeling van uw kind(eren), en contextfactoren die uw opvoeding mogelijks beïnvloeden. 


Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier

Wenst u deel te nemen aan dit onderzoek?

Klik dan op één van onderstaande knoppen. U komt op een formulier terecht waar u uw gegevens kan achterlaten. Nadien wordt u automatisch doorgestuurd naar de vragenlijst. Veel succes! 

ONDERZOEKSTEAM

Eline Desimpelaere
Margo Dewitte

Onderzoekers 
Vakgroep Orthopedagogiek
Universiteit Gent 

Prof. dr. Sarah De Pauw
Prof. dr. Bart Soenens
Prof. dr. Peter Prinzie

Promotoren onderzoek
Universiteit Gent & 
Erasmus Universiteit Rotterdam

Bent u benieuwd naar de resultaten uit vorige studies?

Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen?