Over het onderzoek 


Dit is een grootschalig onderzoek naar de opvoedingsbeleving bij ouders en ontwikkeling van kinderen met en zonder complexe zorgnoden. Complexe zorgnoden worden hierbij breed opgevat: het kan gaan over ouders van kinderen met gedrags- en emotionele problemen, een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, medische aandoeningen, zintuigelijke problemen (met het zien of horen), enzovoort. Om te weten wat de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen met complexe zorgnoden nu zo bijzonder maakt, bestuderen we ook de opvoedingsbeleving en ontwikkeling van kinderen zonder complexe zorgnoden. Dit helpt ons inzicht te krijgen in gelijkenissen en verschillen over groepen heen, en belangrijke inzichten te verwerven voor de hedendaagse praktijk van ouderondersteuning.

Binnen de brede groep ouders van kinderen met complexe zorgnoden zoomen wij specifiek in op ouders van kinderen met autisme of cerebrale parese. Ouders in deze groepen worden op drie momenten in de tijd bevraagd. Wereldwijd is dit onderzoek uniek: het is één van de eerste studies die zowel opvoedingsbeleving bij ouders als ontwikkeling van kinderen met autisme of cerebrale parese doorheen de tijd in kaart brengt. Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Met dit onderzoek willen wij handvaten bieden aan zowel ouders als hulpverleners over hoe we het welzijn van deze ouders en van hun kinderen met en zonder complexe zorgnoden kunnen bevorderen, eventuele problemen kunnen voorkomen en hoe we bij kunnen dragen aan de 'optimale match' tussen het unieke kind en zijn/haar omgeving.

Hoe verloopt dit onderzoek? 

Binnen dit onderzoek zal aan u een vragenlijst worden voorgelegd waarin vragen gesteld worden over uw persoonlijke ervaringen als ouder in de opvoeding, over uw persoonlijkheid en uw kijk op het ouderschap, maar ook over de eigenschappen, de persoonlijkheid en het gedrag van uw kind. Ook contextfactoren die de opvoeding mogelijks kunnen beïnvloeden, worden hierin bevraagd. Alle vragenlijsten zijn wetenschappelijk onderbouwd. 

Het is belangrijk te weten dat deze deelname aan dit onderzoek volledig vrijwillig is. U kan op ieder moment uw deelname aan het onderzoek stopzetten, zonder opgave van reden. Daarnaast geven we graag mee dat dit onderzoek ethische goedkeuring kreeg van Universiteit Gent, wat ook betekent dat 'General Data Protection Regulation' (GDPR) van toepassing is in dit onderzoek. 

Wat gebeurt er als u op de 'Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek'-knop klikt?

U komt op een online formulier terecht waar u uw toestemming om deel te nemen kan geven en uw gegevens kan achterlaten. Na het invullen van deze gegevens wordt u automatisch doorgestuurd naar de vragenlijst. Daarnaast ontvangt u via e-mail ook een link naar de vragenlijst, waardoor u op een later moment steeds kan terugkeren en verdergaan waar u laatst gebleven bent in de vragenlijst.